Izobraževanja za podjetja

Zakaj bi se odločili za trening z mano? Učinkovit trening prinese koristi na več-ih nivojih

Z vidika udeležencev

Nova znanja in veščine pripomorejo k bolj kvalitetnemu delu in večji produktivnosti

Dobijo ideje in rešitve za aktualne izzive

Dobijo jasnost pri svojih ciljih.

Se povežejo s sodelavci in izboljšajo medsebojno sodelovanje in komunikacijo.

Večja odgovornost in samostojnost pri delu.

So bolj suvereni pri svojem delu.

Z vidika podjetja

Večja inovativnost v idejah, boljše rešitve

Večja produktivnost, boljši rezultati

Manj absentizma in prezentizma

Večja pripadnost, motivacija in zavzetost zaposlenih

Manj napak pri delu – prihranek časa, materialov in energije

Potrebujejo manj navodil s strani nadrejenih.

Prenesite svojo brezplačno izdajo vprašalnika MISELNOST USPEŠNIH

Zakaj bi vas zanimalo, kako razmišljate? Z miselnostjo uspešnih:
- lažje premagujete izzive
- obračate stres v svoj prid in izkoristite njegovo energijo za vaše podvige
- presegate sami sebe in svoje rezultate
- si odpirate nove možnosti in priložnosti
- razvijate svoje sposobnosti, talente
- gradite svojo notranjo moč, samopodobo in zaupanje vase
- uporabljate morebitne neuspehe kot učne izkušnje
- ste usmerjeni v cilje, učinkoviti in produktivni, proaktivni, kreativni, vztrajni...
PRENESITE

Kako do treninga z mano?

Preden pripravim trening za vaše podjetje, vas želim dobro spoznati. To je pogoj, da lahko ustvarim kvalitetno usposabljanje, ki vam bo prineslo želene rezultate in spremembe na bolje. Zato običajno naredimo sestanek (preko Zooma ali v živo), na katerem:

  • Analiziramo vašo situacijo
  • Definiramo vaše specifične potrebe
  • Naredimo načrt razvoja kadrov, ki vključuje cilje, vsebine in kazalnike uspeha, časovnico

Kako izpeljemo delavnice in treninge?

V živo na določeni lokaciji ali v živo preko spleta.

Kot e-tečaj, pri čemer vsak zaposleni dobi dostop do spletne učilnice in predeluje program v svojem času in tempu. E-tečai vsebujejo videe in gradiva za vaje. Smiselno je, da se pri tem občasno dobimo vsaj na spletu in preverimo, kako gre udeležencem, odgovorimo na morebitna vprašanja in po potrebi še kaj pojasnimo. E-tečaj se lahko po dogovoru zaključi s preverjanjem znanja ali z oddajo določene naloge.

V kombinaciji z individualnimi coachingi, za katere se tudi določi namen in cilj. Lahko so podpora izobraževanju ali pa so namenjeni posamezniku glede na njegove specifične potrebe

Kot skupinski coaching, katerega namen je razvoj ideje, projekta, reševanje neke situacije ali razvoj veščin.

Zaupajo mi

Pri izvajanju usposabljanj mi je najbolj pomembna:

Follow up in končna povratna informacija

Po usposabljanju je smiselno narediti še kakšno »follow up« delavnico, da ugotovimo, kako uspešno udeleženci implementirajo svoje znanje v praksi, da dobijo še dodatno podporo.

Prav tako je takrat smiselna tudi obojestranska povratna informacija, saj s tem udeleženci dobijo tudi usmeritve za nadaljnje delo in uporabo pridobljenega znanja.

Vrste delavnic po področjih

Mnenja zadovoljnih strank

V našem podjetju se trudimo, da se nikoli ne prenehamo učiti in s tem napredovati v življenju. Učimo se vsak trenutek. Uči nas življenje samo, če smo mu pripravljeni prisluhniti.
Včasih pa vseeno potrebujemo strokovno pomoč oziroma strokovno vodenje kompetentnega človeka na svojem področju, predvsem, ko se nam na kakšni točki ustavi in ne znamo naprej. Saška Klemenčič je zagotovo oseba, ki na podlagi svojih življenjskih izkušenj in preteklega dela z ljudmi, zna oceniti in se do potankosti poglobiti v posameznika ter odkriti vzrok njegovega neizpolnjenega potenciala.
Saška dvigne vsakega posameznika, tako na poslovnem kot osebnem področju ter poskrbi, da se vsak deficit posameznika spremeni v presežek na ostalih področjih in tako pokompenzira, kajti vsakdo je dober v eni stvari, ne glede na to v katerem poslu dela.
Samo kot primer: zastopnica, ki je pred začetki treningov z Saško pisala dve pogodbi na mesec, danes piše štiri pogodbe tedensko. O pozitivnih učinkih povečane produkcije tako na zastopnico samo, kot na celotni prodajni tim najverjetneje ni potrebno pisati.

Tanja Šporar / Direktorica podjetja Arena Skupina

Odločitev o sodelovanju z mag. Saško Klemenčič je posledica načrtovanja dviga naših prodajnih rezultatov v drugi polovici koledarskega leta.
Mag. Saška Klemenčič je razvila učinkovit koncept izboljšanja prodaje s poudarkom na self-managementu, na katerem je v pričetku meseca julija pričela delati z našimi terenskimi svetovalci.
Dvig samomotivacije in izboljšanje prodajne naravnanosti sta postala izrazita že po prvih delavnicah, po dvo-mesečnem treningu pa je 80% svetovalcev doseglo višji prodajni rezultat.
Prodaja nekaj svetovalcev je dosegla rekordne presežke planov na ravni podjetja, celotna prodaja podjetja pa se je v prvih dveh mesecih v povprečju povečala za 25- 30% in še raste.
Želimo si, da bi se naše poslovne poti križale že prej.

Jurij Kislinger / Zdaj bivši direktor ZS Svetovanje

Spoznajmo se

Če želite, da se pobliže spoznamo in ugotovimo, kaj lahko skupaj storimo za vaš napredek in rast, kliknite spodnji gumb in rezervirajte sestanek z mano. Lahko se dogovorimo za virtualni čaj (kave ne pijem) ali pa ga spijemo kar pri vas.

Rezerviraj pogovor