S sistemom samoregulacije do ciljev nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami
S sistemom samoregulacije do ciljev nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami

Pozdravljeni,

naredite individualni načrt za nadarjene ali pa postavite cilje za delo z otroci s posebnimi potrebami, potem pa se vam dogaja:

 • da čeprav delate po začrtani poti, ne veste, kako napredujete, katere vaše strategije in metode dela so bolj učinkovite in katere manj…
 • nimate postavljenih meril uspeha, zato se lahko zanašate bolj ali manj na svoj občutek glede napredka
 • izgubite občutek glede tega, koliko vam uspeva zasledovati cilje
 • ste v zadregi, če vas kdo vpraša o napredku oz. lahko poveste le svoje subjektivno mnenje

Sistem samoregulacije vam omogoča, da:

 • si postavite cilje in imate nadzor nad uresničevanjem le-teh
 • merite napredek
 • načrtno spremljate spreminjanje dejavnikov, ki jih vnaprej določite
 • napredek opazujete, beležite in potem sklepate iz pridobljenih podatkov
 • Nenehno razmišljate tudi o samem procesu dela, o uspešnosti in o tem, kaj bi lahko izboljšali
 • Naučite se ovrednotiti (ne)uspeh in ga uporabiti za nadaljnje načrtovanje dela
 • S pomočjo samorefleksije pospešujete učinkovitost vašega dela in dela učencev
 • S povratno informacijo pa skrbite za nadaljnjo motivacijo učencev

Prednost sistema samoregulacije je v tem, da nam omogoča konstantno in sistematično rast, nadzor nad dogajanjem, ciljno delovanje in premišljene korake. Hkrati pa omogoča še veliko samorefleksije, ugotovitev o svoji praksi (ali o delovanju učencev) in o tem, kako jo izpopolnjevati.

Vsebina delavnice:

KAKO OSVAJAMO VEŠČINE; model učenja po G. Batesonu in po Kolbu; deklarativno, proceduralno in strateško znanje; miselni procesi: kognitivni in metakognitivni procesi; asimilacija/akomodacija znanja; 3 faze v osvajanju veščin: načrtovanje, spremljanje in evalvacija

SAMOREGULACIJA; kaj je samoregulacija; 3 faze in sestavine samoregulacije; veščine za upravljanje s seboj

FAZA VNAPREJŠNJEGA PREDVIDEVANJA; definiranje in načrtovanje ciljev; upoštevanje samoučinkovitosti; nastavitev standardov, kriterijev oz. kazalnikov uspeha; samomotivacija

FAZA SPREMLJANJA IZVAJANJA IN KONTROLA VOLJE; samoopazovanje in spremljanje napredka; metode beleženja podatkov; samokontrola in samoinštruiranje

FAZA EVALVACIJE IN SAMOREFLEKSIJE; samopresojanje uspeha glede na standarde; samovrednotenje in pripisovanje vzroka rezultatom; samoreakcija – ugotavljanje zadovoljstva z rezultatom; soočanje z (ne)uspehom: adaptivno in defenzivno sklepanje

Cilji delavnice:

 • Na lastnem primeru spoznati in uporabiti sistem samoregulacije
 • Dobiti ideje za delo z nadarjenimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami
 • Spoznati sistem za postavljanje, načrtovanje ciljev, spremljanje napredka, ovrednotenje dosežkov in samorefleksijo.
 • Uporabljati sistem samoregulacije tudi za lasten razvoj in doseganje ciljev.

Zakaj je dobro poznati sistem samoregulacije?

 • Ker boste delali bolj fokusirano in ciljno naravnano.
 • Ker boste veliko spoznali o sebi in o učencih – te informacije pa vam bodo pomagale pri usmerjanju delovanja v smer uspeha
 • Delo bo zanimivo, dinamično, raziskovalno, eksperimentalno in razvojno – inovativno, kreativno
 • Razvijali boste tudi svoje samozavedanje in sposobnost vodenja sebe in svojega dela
 • Ker vam bo sistem samoregulacije pomagal razvijati lastno odličnost oz. odličnost vaših učencev

Predavateljica mag. Saška Klemenčič sem univ. dipl. ped. in mag. andragogike, NLP coach. 9 let sem delala v osnovni šoli kot svetovalna delavka, dobrih 23 let pa že izvajam izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter za podjetja. Več o meni na: www.saskaklemencic.com

Delavnica bo potekala online 18. 5. 2024 od 8.00 do 14. 30. Trajala bo 8 PU. Tako boste pridobili 0,5 točke za napredovanje.

Cena: 96 €

Delavnica bo interaktivna, praktično naravnana, čeprav bo potekala online.

Prijavite se lahko najkasneje do 16. 5. 2024 v KATIS-u ali na info@saskaklemencic.com.

Veselim se srečanja z vami in vas lepo pozdravljam,

Saška Klemenčič

 

Vabim vas tudi, da se mi pridružite v FB skupini, kjer vas obveščam o aktualnih izobraževanjih in objavljam krajše nasvete, odgovarjam na vprašanja. Pridružite se nam s klikom na spodnjo povezavo:

KATIS izobraževanja in nasveti za pedagoške delavce s Saško Klemenčič | Facebook