Delavnice za podjetja

Zdravje na delovnem mestu

Za svoje zdravje smo odgovorni sami. Zato usposabljamo zaposlene v smeri samozavedanja in upravljanja s seboj. Učimo jih pozitivnega mišljenja in miselnosti rasti, upravljanja s čustvi, zavestnega delovanja v stresnih situacijah. Zaposlenim pomagamo zgraditi pozitivno samopodobo, zaupanje vase in občutek lastne vrednosti. Opremimo jih z veščinami za odločanje in reševanje problemov, za organizacijo časa in doseganje ciljev, razvijamo veščine asertivne komunikacije za izražanje sebe in učimo jih tehnik čuječnosti in sproščanja, da bi se sprostili ter prišli v stik s seboj. 

Podporo nudimo tudi v obliki zunanjega coachinga, pri čemer zakupite določeno število coaching seans na mesec, zaposleni pa jih koristijo glede na svoje potrebe.

Podobno lahko organiziramo tudi tehnike sproščanja za zaposlene v obliki aktivnih, sprostitvenih odmorov, kar lahko izvajamo na daljavo online ali v živo.

Zdravje na delovnem mestu

Izbirate lahko med naslednjimi delavnicami

Stop izgorelosti

Program pomaga udeležencem razumeti izgorelost, prepoznati in spremeniti svoje vzorce mišljenja in vedenja, ki jih vodijo v izgorelost. Spoznajo tudi pristope za zmanjševanje izgorelosti.

Soočanje s stresom

Program temelji na spremembi miselnosti o stresu in naših odzivih nanj. Udeležence pripelje do tega, da se stresa ne bojijo več; namesto tega, ga začnejo izkoriščati v svojo korist. Udeleženci bodo spoznali različne pristope za soočanje  s stresom.

Zaupam vase

Premagajte samosabotažo in s tem samouničujoče vzorce mišljenja in vedenja. Spoznajte, kako rušimo in kako gradimo svoje zaupanje vase. Z notranjo gotovostjo lažje rešujemo izzive in smo kos zahtevnejšim nalogam. Poveča se zadovoljstvo in produktivnost. Udeleženci prihranijo čas in energijo, ker se bolj konstruktivno lotevajo svojih nalog (brez prestavljanja).

Sem ok – moja samopodoba

Delavnica pomaga udeležencem, da spoznajo sebe in načine, kako rušimo oz. gradimo svojo samopodobo. Le-ta je osnova dobre komunikacije in tudi opravljanja raznih nalog, reševanja izzivov, soočanja s spremembami.Udeleženci spoznajo tehnike, kako lahko sami gradijo svojo pozitivno samopodobo.

Tehnike sproščanja

Ta delavnica lahko poteka v enem ali več delih. Udeležencem predstavimo in skupaj z njimi treniramo različne tehnike sproščanja, meditacije, mišične relaksacije, dihalnih vaj, čuječnosti. Namen je, da udeleženci najdejo tehnike, ki so jim najbolj blizu in jih začnejo redno prakticirati.

Meditacija, vizualizacija in čuječnost

Meditacija pomaga k sprostitvi in s tem k lažji koncentraciji, jasnosti misli in h kreativnosti; vizualizacija utrjuje vero v cilje in pomaga uresničevati vizijo; čuječnost pomaga k prisotnosti tukaj in zdaj, k lažjemu sprejemanju situacije take kot je in k boljšemu fokusu. Udeleženci spoznajo in preizkusijo vse tri tehnike.

Samomotivacija

Udeleženci bodo preizkusili različne tehnike samomotivacije, ki jih bodo lahko še naprej razvijali kot veščine upravljanja s seboj. Gre za učinkovite tehnike, s katerimi lahko hitro vplivamo na svoje misli in čustva, ter jih spreminjamo v pozitivne. Tehnike pomagajo tudi, ko se soočamo z neuspehom, da lažje prebrodimo krizno situacijo.

Učinkovito sodelovanje v timu

Na delavnici spoznavamo delovanje tima, kako učinkovito razdelimo svoje vloge in naloge, kako upravljamo z različnimi mnenje in konflikti, kako preidemo krize, ko nastopijo, ter kako izkoristimo potenciale vsakega člana tima.Delavnica omogoča, da udeleženci spoznajo sebe in svoje sodelavce ter se medsebojno povežejo. Program ni mišljen kot teambuilding zabava, temveč bolj kot učna delavnica, čeprav vsebuje tudi interaktivne vaje.

Teambuilding čuječnost in kreativnost v gibanju

Delavnico izvajam v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Vključuje izražanje skozi kreativnost, meditativni ples, sproščanje ob zvokih gonga, coaching itd. Gre za globoko doživljanje sebe, odnosov s sodelavci in zaznavanje situacij z različnih perspektiv. Odpiramo pot kreativnosti, domišljiji, svojo pozornost usmerjamo v čutenje. Gre za posebno izkušnjo, ki vam bo pomagala »odklopiti se« od vsakodnevnih izzivov, se sprostiti, igrati se, razmišljati izven okvirjev, trenirati svojo prožnost in še veliko več.