Delavnice za podjetja

Vodenje

Vodjem pomagamo razvijati njihovo vizijo, lasten način vodenja in suverenost pri vodenju. Z razvojem čustvene inteligence in samozavedanja, z doseganjem lastnih rezultatov in z dobro komunikacijo z zaposlenimi lahko ustvarijo uspešno delujoče, produktivne in kreativne time. S svojim načinom vodenja ustvarjajo kvalitetne odnose, zaradi katerih so zaposleni zavzeti in pripadni podjetju.

Vodenje

Izbirate lahko med naslednjimi delavnicami

Vodja z vizijo

Vodjem pomagamo celostno namen, poslanstvo podjetja in vizijo. Naredimo tudi načrt, kako jo živeti in biti zaposlenim zgled, kako jo deliti z zaposlenimi, kako jih motivirati, da jo sprejmejo za svojo in da jo živijo. Dobro zastavljena vizija je vir motivacije, energije in povezovalni člen ekipe. Z dobro postavljeno vizijo omogočimo članom tima, da prinesejo »na mizo« svoje najboljše adute.

Definirajte svojo vlogo vodje

Občasno je dobro definirati svojo vloge vodje, ker s tem dobimo več jasnosti, kdo smo, kaj verjamemo, kaj nam je pomembno in kakšne strategije uporabljamo. Vodje tako določijo, kaj je in kaj ni skladno z njimi. Na podlagi tega se lažje odločajo, z večjo jasnostjo in prepričljivostjo vodijo zaposlene, in so bolj dosledni v svojem vedenju. Ta delavnica vodjem omogoča samorefleksijo o sebi in o svojem delu z namenom, da bi se v svoji vlogi počutili bolj suverene in postavljene v svojo moč.

Kako gradimo pripadnost zaposlenih?

Skozi delavnico razvijamo zavedanje, kaj vse prispeva h gradnji pripadnosti zaposlenih in kako, s kakšnimi pristopi boste gradili pripadnost vaših zaposlenih v vašem okolju.

Vodenje 80/20

Na tej delavnici boste definirali, kaj so vaša najbolj pomembna področja in cilji pri vodenju. Razmišljali boste o tem, kako organizirati svoje delo, da se boste fokusirali na tiste dejavnosti, ki so najbolj bistvene za napredek na področjih, ki so vam pomembna, po načelu »Kako z manj do več«. Optimizirajte svoje delo, izberite prave cilje in najkrajše poti do njih! Delegirajte naloge, ki jih lahko opravijo drugi. Bodite novodobni vodja, ki je odprt za pozitivne spremembe in inovacije.

Ključne veščine vodenja

Delavnica je primerna za nove vodje, da dobijo celostno sliko o vodenju in osnovne veščine, ki so pomembne za vodenje tima in procesov dela. Strukturirana predstava o vodenju in trening osnovnih veščin (komunikacija, motiviranje zaposlenih, postavljanje ciljev, odločanje itd.) jim bo pomagalo, da bodo bolj samozavestno in jasno komunicirali s svojimi sodelavci.

Veščine coachinga za vodje

Za lažje razumevanje in vodenje svojega tima je dobro poznati tudi pristope, ki jih uporabljamo v coachingu. Gre za veščine kot so aktivno poslušanje, empatija, postavljanje vprašanj, dajanje povratne informacije itd., ki pomagajo vodji, da se zaposleni zamislijo in sami pridejo do odgovorov. Tako prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in so bolj motivirani za spremembe. Hkrati pa dobijo občutek, da so slišani in da lahko prispevajo. To povečuje njihovo pripadnost, zavzetost in produktivnost.

Vodja sebe

Program pomaga vodjem dvigniti samozavedanje; daje jim tehnike in orodja za zavestno usmerjanje svojih misli in dejanj; spoznajo, kako se opolnomočiti, organizirati in fokusirano dosegati cilje; razvija veščine za notranji nadzor (upravljanje z mislimi, čustvi) in učinkovito soočanje s konfliktnimi, kriznimi situacijami. Vsebino in trajanje dorečemo glede na vaše potrebe.

Zmagovalni sistem za doseganje ciljev

Vodje spoznajo sistem samoregulacije za doseganje ciljev, ki jih določajo na podlagi Paretovega principa in miselnosti rasti. Sistem omogoča, da spremljajo napredek, spoznavajo učinkovitost svojih strategij, in s samorefleksijo ovrednotijo svoje dosežke. Tako lahko sistematično razvijajo sebe in svoje procese dela, hkrati pa razumejo, od kod izvirajo njihovi rezultati