Delavnice za podjetja

Upravljanje s seboj

Cilj upravljanja s seboj je vedno ta, da delujemo na najvišji ravni svojih sposobnosti. Z osvajanjem miselnosti rasti boste kos vsakemu izzivu, premagovali boste svoje šibkosti in razvijali svoje potenciale. Upravljanje s čustvi vam bo omogočilo, da boste zavestno izbirali svoje odzive na situacije in ravnali konstruktivno. Prav tako boste nenehno izboljševali svoje strategije, optimizirali svojo organizacijo časa in smiselno izbirali svoje cilje. Kdor zna upravljati s seboj, zavestno kreira svoje življenje in svoje poslovno življenje. Ima nadzor nad sabo in deluje v območju svojega vpliva. Lahko je pristen in v svoji moči.

Upravljanje s seboj

Izbirate lahko med naslednjimi delavnicami

Miselnost uspešnih

Udeleženci spoznajo razliko med togim in prožnim mišljenjem oz. miselnostjo rasti. V okviru tega spoznajo, kako sami sebe ovirajo z omejujočimi prepričanji in kako z odprtim in kreativnim umom odprejo povsem nove možnosti. Iz »ne da se« se premaknejo v »vse je mogoče«. Začnejo sprejemati izzive in se truditi za napredek, postanejo bolj motivirani, kreativni in zavzeti. Negativne misli nadomestijo s pozitivnimi in na podlagi tega so bolj zadovoljni, pa tudi uspešni.

Reševanje težavnih situacij

Kako sprejeti težavno situacijo kot izziv in usmeriti svoj fokus v iskanje rešitev. Na delavnici bodo udeleženci preizkusili tehnike za opolnomočenje sebe, hkrati pa spoznali pristope, kako se soočati s težavnimi situacijami, kako jih sprejeti in iz njih narediti kar največ. Spoznali bodo tudi različne pristope k reševanju takih situacij.

Prilagajanje na spremembe in vpeljevanje le-teh

Udeleženci bodo spoznali proces spremembe in s tem lažje spremenili strah in odpor do spremembe v priložnost in izziv. Spoznali bodo pristope, kako se čim lažje in hitreje prilagoditi spremembam, in kako jih najbolj enostavno uvajati sami. Tako se bodo naučili tudi, kako »dobre želje« spreminjati v uresničene cilje

Miselnost in koraki do večje produktivnosti

»Work smarter not harder« je moto te delavnice. Udeleženci pa osvajajo miselnost in delovanje skozi princip 80/20 na svojih nalogah. Z osvajanjem veščim za učinkovito upravljanje s časom dobijo več kontrole nad svojim časom in tudi na upravljanjem z nalogami, cilji. Sistem jim pomagsa, da krepijo tudi osebno moč in zaupanje vase.

Upravljanje s čustvi

Na tej delavnici udeleženci spoznajo čustva in razne tehnike za upravljanje z njimi. Z uporabo teh tehnik postanejo njihovi odzivi bolj konstruktivni in hkrati jim pomagajo predelati čustvena bremena; udeleženci tako vzpostavijo boljši stik s seboj, kar pomeni, da bolj vedo, kdo so, kaj želijo in lažje sprejemajo odločitve.

Sistematična osebna rast

Na delavnici boste spoznali sistem za sistematično spreminjanje svojih miselnih in vedenjskih vzorcev in navad. Predstavljeni bodo načini, kako se odučimo neučinkovitih navad in strategij ter kako osvojimo nove, bolj konstruktivne. Poudarek bo tudi na tem, kako znanje in »aha spoznanja« prenesemo v prakso.

Vizija in doseganje ciljev

Na tej delavnici bodo udeleženci spoznali celotni ciljni management od zastavljanja ciljev, do načrtovanja, aktivnega uresničevanja in spremljanja napredka, do realizacije in ovrednotenja. Ukvarjali se bomo tudi z mindsetom – pričakovanja glede sebe, motivacija, vizualizacija cilja, sprejemanje izzivov in premagovanje ovir.

Trening zaupanja vase

Celostno zastavljen trening, pri katerem gre za premagovanje samosabotaže in gradnjo zaupanja vase. Udeleženci spoznavajo sebe in svoje močne strani, naučijo se uporabljati notranji samogovor, spoznajo tehnike asertivne komunikacije, tehnike odločanja, sistem za uresničevanje ciljev, spreminjanje omejujočih prepričanj in še veliko več. S pomočjo teh znanj postanejo notranje močnejši in pogumno uresničujejo cilje, ki si jih prej niso upali. Program vsebin in trajanje lahko prilagodimo vašim potrebam.