Delavnice za podjetja

Komunikacija

Veščine komunikacije so ključ do dobrega sodelovanja in temelj za učinkovitost, produktivnost ter kreativnost vaših zaposlenih. Na voljo so različni programi, ki so zelo praktično naravnani, saj vključuje trening spodaj naštetih veščin.

Komunkacija

Izbirate lahko med naslednjimi delavnicami

Veščine učinkovite komunikacije

Kvalitetna komunikacija se začne pri umetnosti poslušanja, sposobnosti empatije in jasnem posredovanju informacij, navodil, pričakovanj. Konstruktivna povratna informacija pa zmanjšuje nesporazume, napake pri delu, in omogoča, da vsi sodelavci skupaj rastemo.

Reševanje konfliktov

Konflikti lahko po nepotrebnem zmanjšajo kvaliteto dela, kradejo čas, pokvarijo delovno klimo in vplivajo na počutje zaposlenih. Res pa je tudi, da z njihovo pomočjo lahko izboljšujemo procese dela, odnose na delovnem mestu in kvaliteto svojega dela. Na podlagi te delavnice bodo udeleženci dobili nov pogled na konflikte. Spoznali bodo pristope in tehnike reševanja konfliktov, ki jim bodo omogočale poglabljati odnose in osebnostno rasti.

Komunikacija s težavnimi sogovorniki

Program pomaga udeležencem razumeti zahtevne sogovornike, kar jim omogoča, da spremenijo svoj pristop v komunikaciji z njimi. Udeležence opolnomočimo, da se z notranjim mirom in vero vase konstruktivno odzovejo na provokacije, agresijo ali manipulacijo. Opremimo jih s tehnikami komunikacije, ki jim pomagajo pripraviti sogovornika do konstruktivnega pogovora in sprejemljivega dogovora.

Razvoj ljudi s konstruktivno povratno informacijo

V nekaterih timih se izogibajo dajanju povratne informacije in s tem zavirajo napredek posameznikov kot tudi celotnega tima. Ali pa je njihova povratna informacija preveč usmerjena v kritiko in premalo v spodbudo. Na tej delavnici bodo udeleženci spoznali vrednost povratne informacije za osebni in profesionalni razvoj. Skozi trening bodo preizkusili več tehnik podajanja konstruktivne povratne informacije in se naučili, kako sprejeti povratno informacijo kot spodbudo.

Asertivna komunikacija

Uspešen vodja in tim komunicira asertivno. Zaposleni kot tudi vodja si upajo odkrito na glas povedati svoje mnenje, predlagati izboljšave, podeliti svoje ideje, izraziti svoje potrebe z vsem spoštovanjem do ostalih sodelavcev. To počnejo brez strahu pred tem, da bi se komu zamerili ali sprožili konflikt. Gre za zrelo komuniciranje, pri katerem so vsi sogovorniki slišani in so tudi pripravljeni slišati mnenja drugih brez cenzure. Taka komunikacija omogoča, da problem v kali rešimo, da nenehno napredujemo in izboljšujemo procese dela, hkrati pa omogoča povezanost v timu in dobro klimo. Na treningu prakticiramo tehnike asertivne komunikacije na vaših primerih.

Zgodba v poslu

Pomembna je na 3 načine: 1. Prodajna zgodba – kako uporabiti zgodbo v prodajne namene; 2. Zgodba kot orodje za kreativno reševanje izzivov – vašo situacijo postavimo v zgodbo, pri čemer metaforični simbolni jezik pomaga, da vidimo situacijo z nove perspektive in jo lažje razrešimo; 3. Zgodba uspeha – kako s pomočjo drugačne interpretacije neke situacije naredimo iz neuspeha učno lekcijo in jo spremenimo v zgodbo uspeha, ki nas bo podpirala še v prihodnosti.

Spoznajmo se

Če želite, da se pobliže spoznamo in ugotovimo, kaj lahko skupaj storimo za vaš napredek in rast, kliknite spodnji gumb in rezervirajte sestanek z mano. Lahko se dogovorimo za virtualni čaj (kave ne pijem) ali pa ga spijemo kar pri vas.

Rezerviraj pogovor